Thomas, Ronald 16X20 #1410
Oil on Canvas

Ronald Thomas